Naghadeh.org

قابل توجه رتبه های برتر آزمون های سراسری گاج

پنج شنبه 9 آذر 1396

داوطلبان عزیز با توجه به اینکه شما رتبه های برتر آزمون های سراسری گاج هستید لذا از شما خواهشمند است که فایل عکس خود را از عکاسی گرفته و به دفتر آموزشگاه خوارزمی تحویل دهید تا عکس های شما با کیفیت در وب سایت قرار گیرد. تشکر فراوان